Welkom

Dick Landsman wandelt niet meer op deze aarde. Hij werd in Den Haag geboren op 27 december 1922 en overleed na een kort ziekbed op 9 augustus 2006 in Oirschot.

Deze website gaat niet alleen over Dick Landsman als kunstschilder, componist en dichter maar ook als mysticus met een duidelijke visie op de 21e eeuw. Hij heeft daarover het nodige op papier gezet, helaas het niet kunnen afmaken.

Gedurende mijn 30 jaar huwelijk met hem hebben wij er samen veel over gesproken. Dick zag zichzelf als een soort radio-ontvanger. Hij verbleef maandenlang alleen in Frankrijk, in de stilte, luisterend en schrijvend. Mij beschouwde hij als een soort versterker, die hem begreep en het moest verwoorden naar de buitenwereld. Dat laatste is er tijdens ons huwelijk onvoldoende van gekomen.
Ik vind zijn werk, maar ook zijn visie op de toekomst, voldoende belangrijk beide via hedendaagse communicatiemiddelen alsnog naar buiten te brengen. Het is een visie van hoop.

Het is aan de lezer de inhoud wel of niet te aanvaarden, te overdenken, vertrouwen in de evolutie van de aarde met haar mensheid te krijgen of alles in de prullenmand te doen.

Wilt u tijdens het bekijken van deze website genieten van muziek die Dick heeft gecomponeerd, dan nodig ik u uit om op deze link te klikken.

Myra Landsman-Maas