Dick als mysticus

Hoe gaat de 21e eeuw er uitzien?

Wereldse ontwikkelingen: een mondiale rechtsstaat, oplossing voor de werkgelegenheid maar met sociaal dienstleger,  basisinkomen, enorme veranderingen in het particuliere- en goederenvervoer, samenlevingsvormen, prostitutie en erotiek, belastingstelsel, financiële wereldsanering, mondiaal regeringscentrum Jeruzalem etc.
Maar ook geestelijke en mentale ontwikkelingen:  wat is een geestelijke wereld, hoe heeft zich het psychologisch, astraal (gedachtewerelden) en ons stoffelijke  ( astronomische) heelal ontwikkeld en welke richting gaan deze uit? Kunnen wij daar invloed op uitoefenen en zo ja hoe?
Dick Landsman ontving deze informatie in de zestiger jaren en schreef in de jaren tachtig  het nodige daarvan op. Hij wist zich gesteund door deze geestelijke werelden. Veel is al in ontwikkeling, maar er komt nog veel meer. Raar? Een idioot? Nee, een man van de stilte en in die stilte luisterde en schreef hij.

Wilt u hier meer over lezen of een vraag stellen neem dan contact met mij op via info@dicklandsman.nl of via het contactformulier van de website.


Myra Landsman-Maas